mps_slide01
mps_slide02
mps_slide03
mps_slide06
mps_slide07
mps_slide08
mps_slide09
mps_slide10

Projecten ICT en overheid

ICT / AUTOMATISERING
 
2009 - 2013
Gemeente Den Haag, Intern Dienstencentrum/Cluster Automatisering. Hoofd van de afdeling Service Support (ca. 40 fte). Verantwoordelijk voor: - eerstelijns en deels tweedelijnsondersteuning voor ca. 8.000 werkplekken verspreid over ruim 130 locaties (maandelijks 6.000 telefoontjes, 4.500 meldingen waaronder 2.000 incidenten, 1.500 standaardwijzigingen), - configuratiemanagement (ca. 30.000 items, maandelijks 4.500 mutaties) en - functioneel beheer Topdesk (work flow tool, ITIL based). Proceseigenaar Incidentbeheer en Configuratiebeheer. Functioneel eigenaar van Topdesk. Voorzitter van het Operationeel Klantenoverleg (tactisch overleg met gemeentelijke diensten).
 
2008
Gemeente Den Haag, Intern Dienstencentrum/HAAGnet Beheer. (HAAGnet is het netwerk van de gemeente Den Haag dat de verschillende Diensten op verschillende locaties met elkaar verbindt, alsmede het gehele telefonienetwerk van de gemeente.) Financieel en contractmanagement a.i. (gem. 16 uur/wk tot eind april, daarna 8 uur/wk tot november). Gemeente Den Haag, Intern Dienstencentrum, Shared Service Automatisering: Kwartiermaker afdeling Service Support en Hoofd Service Support a.i. en Intern Projectleider Topdesk. Proceseigenaar Incidentbeheer en Configuratiebeheer.
 
2007
Gemeente Den Haag, Facilitaire Dienst/HAAGnet Beheer. Financieel en contractmanagement a.i. (gem. 16 uur/wk, gehele jaar)
 
2006
Gemeente Den Haag, Facilitaire Dienst/HAAGnet Beheer. Begeleiding van de Europese aanbesteding HAAGnet Infrastructuur 2006 (van offerteaanvraag tot en met implementatie contracten. Betreft ca. 1,8 mln/jr), financieel en contractmanagement a.i. (gem. 20 uur/wk, januari t/m juli, oktober t/m december). HAAGnet Beheer had een begroting van ongeveer 8 mln/jr.
 
2005
Vervolg Hoofd Klantondersteuning a.i. bij de gefuseerde Automatiseringsafdeling van de gemeente Den Haag, bestaande uit de Facilitaire Dienst, Dienst Stadsbeheer, Dienst Burgerzaken, Bestuursdienst en Griffie. Opdracht afgerond op 31 mei 2005.
 
2004
Sitemanagement HAAGnet i.o.v. Getronics op locatie Gemeente Den Haag n.a.v. nieuwe Europese aanbesteding. Inregelen van beheercontract i.s.m. transitieteam. Vanaf juli deelprojectmanagement bij een XP-migratie voor en bij de gemeente Den Haag betreffende de uitrol van 1.200 werkplekken en het functioneel testen van enkele honderden applicaties. Vanaf november Hoofd Klantondersteuning a.i. bij de gefuseerde Automatiseringsafdeling van de Facilitaire Dienst, Dienst Stadsbeheer, Dienst Burgerzaken, Bestuursdienst en Griffie van de Gemeente Den Haag. De afdeling KO bestaat uit 14 medewerkers en verzorgt eerstelijnsondersteuning voor 2.400 werkplekken op ruim 30 locaties.
 
2003
Projectmanagement: afronden van het licentiemanagementpakket Niké in opdracht van Gemeente Den Haag, dienst Stadsbeheer. Planning en logistiek voor de gedeeltelijke vervanging van 600 pc’s en migratie van 1.100 werkplekken naar Windows XP en Office XP in opdracht van Gemeente Den Haag, dienst Stadsbeheer. Sitemanagement a.i. HAAGnet i.o.v. Getronics op locatie Gemeente Den Haag.
 
 1997 – 2003
Meerdere malen ingezet door Getronics Infrastructure Solutions B.V, voorheen Getronics Network Solutions B.V. In 1997 t.b.v. de uitrol van Stadionkassa- en Toegangsautorisatiesystemen bij Nederlandse Betaald Voetbalorganisaties (NAC en ADO Den Haag) als projectmanager. In 1999 t/m 2002 een drietal keer als interim site manager voor HAAGnet. HAAGnet is het netwerk van de gemeente Den Haag dat de verschillende Diensten op verschillende locaties met elkaar verbindt, alsmede het gehele telefonienetwerk van de gemeente. Getronics beheert dit netwerk voor de gemeente Den Haag met een lokale crew van ca. 10 personen full time en decentraal eenzelfde aantal part time.
 
 1992 – 2002
Ontwerp en productie van het softwarepakket Impresario, boekingsprogramma voor artiestenbureaus. Het pakket is in 2001 in een samenwerking met Ticket Team B.V. naar een Windows-pakket (Delphi 5) geüpgrade.
 
 1995 – 2002
Automatiseringsondersteuning van een aantal kleine organisaties als VluchtelingenWerk Rijswijk, Artiestenburo Rotterdam en de Vrouwenalliantie te Utrecht (tot 1999).
 
 1998 – 2001
Projectmanagement Stadionkassa’s en toegangsautorisatie bij o.a. NEC, Sparta, RKC en FC Utrecht en in Turkije (Istanboel) de stadions van Besiktas, Fenerbahce en Galatasaray. Dit geschiedde in een samenwerkingsverband met Ticket Team B.V.
 
 1996
Projectmanagement i.o.v. De Staatsloterij (Sens) voor het project Stadionkassa’s. Oftewel het in samenwerking met Getronics produceren van software waarmee het mogelijk is om in een voetbalstadion m.b.v. een pc een entreebewijs uit de landelijke voorraad kaarten te verkopen (zoals de tabakwinkels dat met terminals doen).
 
 1989 – 1994 Leiding van het Projectbureau Nadere Uitwerkingen (Ministerie van VROM). Naast projectorganisatorische werkzaamheden speelde ook de ondersteuning van projectdeelnemers op het gebied van pc-gebruik. Hierbij ging het om functionele vragen op het gebied van tekstverwerking en opmaak in WordPerfect 5.1 en het werken met macro's. Ook op het gebied van NAW-beheer werden veel oplossingen geboden.
 

DIVERSE OVERHEDEN

2003 – 2008
Regelmatig projectopdrachten bij de Gemeente Den Haag. Zie ICT/Automatisering. Vanaf 2009 een vast dienstverband.
 
1999 – 2003
Meerdere malen ingezet door Getronics Infrastructure Solutions B.V, voorheen Getronics Network Solutions B.V. Een drietal keer als interim site manager voor HAAGnet. HAAGnet is het netwerk van de gemeente Den Haag dat de verschillende Diensten op verschillende locaties met elkaar verbindt, alsmede het gehele telefonienetwerk van de gemeente. Getronics beheert dit netwerk voor de gemeente Den Haag met een lokale crew van 10 personen full time en decentraal eenzelfde aantal part time.
 
1998
Culturele productie van de viering 350 jaar Vrede van Münster in opdracht van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Vond plaats op het Binnenhof, waar alle provincies een cultureel aanbod leverden. Productieondersteuning en floormanagement t.b.v. het openingsprgramma voor de start van Den Haag 750 jaar i.o.v. Gemeente Den Haag (BSD) in de Grote Kerk. Saillant detail was dat Koningin Beatrix een half uur langer bleef vanwege de pech met het weer (regen). Prins Willem Alexander was ere-voorzitter van het Committee 350 jaar Vrede van Münster.
 
1996
Afronding van het project Landelijke Gebieden en Europa (Ministerie van VROM/ Rijksplanologische Dienst).
 
1995
Openings- en slotceremonie IULA-congres (VNG/Gemeente Den Haag). Dit betrof een internationaal congres voor 1.500 burgemeesters in het Congresgebouw te Den Haag. Locatieproductie Opening Openbare Bibliotheek (Gemeente Den Haag). Een openluchtfestival (het eerste) op het Spuiplein te Den Haag.
 
1994
"In company training" Projectondersteuning 1 (VROM/RPD) voor beginnende projectbureaumedewerkers. Oprichting Projectburo NUBL (fase 2) te Tilburg (VROM + LNV).
 
1992
Productie- & programmaleiding van het Bewonersfeest Nieuwe Tweede Kamer i.o.v. De Tweede Kamer der Staten Generaal. In samenwerking met een feestcommissie van kamerleden werd met feestelijk programma in de hal van het nieuwe gebouw georganiseerd, met onder andere René Froger, Het Groot Niet Te Vermijden, Blauhuster Dakkapel e.a.
 
1989 – 1994
Opzet projectondersteuning in de vorm van het Projectburo Nadere Uitwerkingen in opdracht van de Rijksplanologische Dienst (RPD) van het ministerie van VROM. Organisatorische, logistieke en administratieve ondersteuning van een aantal overheidsprojecten, waaronder de Nadere uitwerkingen Groene Hart (VROM, LNV & V&W, Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht), Rivierengebied (VROM, LNV & V&W, Provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant) en Brabant/Limburg (kortweg NUBL; VROM, LNV & V&W, Provincies Noord-Brabant en Limburg; fase 1). Tevens aan andere projecten als Landelijke Gebieden en Europa (VROM), Stedelijke Milieudifferentiatie (VROM), Belstato (VROM/BiZa). Op ambulante basis werden diensten geleverd aan projecten als Perspectieven in Europa (PIE), Voorbeeldplannen (SVP), EG ministersconferentie e.a. in opdracht van de Rijksplanologische Dienst. Administratief/organisatorische ondersteuning Bentwoud (Prov. Zuid-Holland).
 

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi Project Service        Antwerpsestraat 16        2587 AG Den Haag